Címünk:
Ukrajna, Kárpátalja megye
Beregszász 90202
Rákóczi tér 6.

   

Hogyan segíthet?  

   

Hírlevél  

hirlevel-logo

   

Támogatóink:

 betlen

 

nea-logo

 

   

Amennyiben Ön szeretne befogadó családot alapítani,
a következőket kell tudnia:


BEFOGADÓ CSALÁD - olyan család vagy egyedülálló személy, amely fizetség ellenében önkéntesen nevelésbe vesz 1-4 árva gyermeket, a gyermekek 18. életkoráig (amennyiben a gyermek tanulmányokat folytat, akkor 23. életévéig).

A gyermekek - akik befogadó családba kerülnek - megőrzik árvasági státuszukat és továbbra is örökbefogadhatóak. A gyermekek - ha a törvény és a gyermek érdekei másként nem követelik - fenntarthatják a kapcsolatot a biológiai szülőkkel vagy rokonokkal.

Azok, akik befogadó szülők szeretnének lenni - részt kell, hogy vegyenek egy képzésen, amelyet a megyei Családokkal, Gyermekekkel és Fiatalokkal Foglalkozó Szociális Szolgálatok Központja szervez. Csak jóváhagyás után alapíthatnak a szülők ilyen családot! Befogadás előtt a befogadó szülők tisztában kell, hogy legyenek a gyermek egészségi állapotával!

A befogadó család megalapítására a szülők a lakóhely szerinti városi/járási tanács végrehajtó bizottságától kapnak engedélyt. Ehhez a következő dokumentumok szükségesek:

 • kérelem a befogadó család alapításáról;
 • igazolás, amely a befejezett képzés eredményességét igazolja;
 • Családokkal, Gyermekekkel és Fiatalokkal Foglalkozó Szociális Szolgálatok Központjának véleményezése, amely megvizsgálta a befogadó család alapításához szükséges körülményeket;
 • családi összetétel igazolása (3. forma);
 • házasságkötési okirat másolata;
 • személyigazolványok másolata;
 • igazolás a befogadó szülők és minden velük egy háztartásban élő személy egészségi állapotáról;
 • befogadó szülő jövedelemének igazolása;
 • a befogadó család minden felnőtt korú tagjának közjegyző által hitelesített írásbeli beleegyezése a befogadó család létesítéséről;
 • miután a befogadó család alapításáról szóló kérelmet beadták, a befogadó szülők visszamenőleg 6 havi keresetük igazolását kell, hogy beszerezzék. A fizetés nem lehet kevesebb a létminimum összegénél!

A kérelem beadását követően a Családokkal, Gyermekekkel és Fiatalokkal Foglalkozó Szociális Szolgálatok Központjának munkatársa meglátogatja a leendő befogadó szülőket, megvizsgálják a lakhatási körülményeket és véleményezik a befogadás lehetőségét.

Nem lehet befogadó szülő:

 • aki nem végezte el a Családokkal, Gyermekekkel és Fiatalokkal Foglalkozó Szociális Szolgálatok Központja által szervezett képzést;
 • cselekvőképtelen vagy korlátoltan cselekvőképes személyek;
 • szülői jogaik gyakorlásától megfosztott személyek;
 • a gyermek egykori gondozója (örökbefogadója, nevelője), akitől megvonták nevelői jogait a kötelezettségek nem megfelelő gyakorlása miatt;
 • aki egészségi állapota miatt nem képes kötelezettségei elvégzésére:
  • I. illetve II. fokozatú rokkant;
  • aki saját maga is segítségre szorul;
  • aki komoly betegségben szenved;
  • aki alkohol- vagy drogfüggő;
  • aki AIDS-ben szenved;
  • aki nyílt formájú tuberkulózisban szenved;
  • akiknél aszociális viselkedésformákat állapítottak meg (pl. erőszakra való hajlam).
 • akiknek egy háztartásban élő családtagjaik a fent említett betegségekben szenvednek.

A Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálat segíti a befogadó szülőket a gyermekek kiválasztásában és családba való elhelyezésében, a továbbiakban a szülők lakóhelye szerinti illetékes szolgálat ellenőrzi a lakhatási körülményeket és a gyermekek nevelését.

Share
   
   

 gyermekmento-logo

mental logo

   

Partnereink  Megyei Fiatalkorúak Ügyeive
Foglalkozó Szolgálat, Ungvár
Kárpátmedencei Családszervezetek
Szövetsége, Budapest
  Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány, BudapestSámuel Alapítvány, Beregszász


Gondviselés Háza Egészségügyi
Gyermekotthon, RátKárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesülete, Beregszász
Kárpátalja.Ma Hírportál


Kárpátinfó Hírportál

 
logo karpati igaz szo