Címünk:
Ukrajna, Kárpátalja megye
Beregszász 90202
Rákóczi tér 6.

   

Hogyan segíthet?  

   

Hírlevél  

hirlevel-logo

   

Támogatóink:

 betlen

 

nea-logo

 

   

Amennyiben Ön szeretne családi típusú gyermekotthont alapítani,
a következőket kell tudnia:

CSALÁDI TÍPUSÚ GYERMEKOTTHON - önálló család, amelyet egy házaspár vagy egyedülálló személy alapít 5-10 árva gyermeket vállalva nevelésre a gyermekek 18. életkoráig (amennyiben a gyermek tanulmányokat folytat, akkor 23. életévéig).

A gyermekotthonban elsősorban rokoni kapcsolatban álló árva gyermekeket helyeznek el (ha egészségügyi okokból ezt másként nem rendelik).

A gyermekotthon neveltjei kapcsolatban állhatnak biológiai szüleikkel vagy egyéb rokonaikkal és a körülmények megváltozásakor (pl. szülők viselkedésének javulása, betegségből való regenerálódásuk stb.) visszatérhetnek biológiai családjaikba.

A gyermekek rokoni kapcsolattartásának módját a nevelőszülők a Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálattal közösen szabják meg.

A gyermekek - akik családi típusú gyermekotthonba kerülnek - megőrzik árvasági státuszukat és örökbefogadhatóak. A nevelőszülőknek tudniuk kell a gyermek egészségi állapotáról a nevelésbe vételkor!

Nem lehet nevelőszülő:

 • aki nem végezte el a Családokkal, Gyermekekkel és Fiatalokkal Foglalkozó Szociális Szolgálatok Központja által szervezett képzést;
 • cselekvőképtelen vagy korlátoltan cselekvőképes személyek;
 • szülői jogaik gyakorlásától megfosztott személyek;
 • a gyermek egykori gondozója (örökbefogadója, nevelője), akitől megvonták nevelői jogait a kötelezettségek nem megfelelő gyakorlása miatt;
 • aki egészségi állapota miatt nem képes kötelezettségei elvégzésére:
  • I. illetve II. fokozatú rokkant;
  • aki saját maga is segítségre szorul;
  • aki komoly betegségben szenved;
  • aki alkohol- vagy drogfüggő;
  • aki AIDS-ben szenved;
  • aki nyílt formájú tuberkulózisban szenved;
  • akiknél aszociális viselkedésformákat állapítottak meg (pl. erőszakra való hajlam).
 • akiknek egy háztartásban élő családtagjaik a fent említett betegségekben szenvednek.

A nevelőszülők számára a Családokkal, Gyermekekkel és Fiatalokkal Foglalkozó Szociális Szolgálatok Központja által szervezett képzés elvégzése kötelező!

A családi típusú gyermekotthon alapításához a következő dokumentumok szükségesek:

 • kérelem a családi típusú gyermekotthon alapításáról;
 • igazolás, amely a befejezett képzés eredményességét igazolja;
 • Családokkal, Gyermekekkel és Fiatalokkal Foglalkozó Szociális Szolgálatok Központjának véleményezése, amely megvizsgálta a családi típusú gyermekotthon alapításához szükséges körülményeket;
 • családi összetétel igazolása (3. forma);
 • házasságkötési okirat másolata;
 • személyigazolványok másolata;
 • igazolás a befogadó szülők és minden velük egy háztartásban élő személy egészségi állapotáról;
 • befogadó szülő jövedelemének igazolása;
 • a befogadó család minden felnőtt korú tagjának közjegyző által hitelesített írásbeli beleegyezése a családi típusú gyermekotthon létesítéséről;
 • miután a családi típusú gyermekotthon alapításáról szóló kérelmet beadták, a nevelőszülők visszamenőleg 6 havi keresetük igazolását kell, hogy beszerezzék. A fizetés nem lehet kevesebb a létminimum összegénél!

A kérelem beadását követően a Családokkal, Gyermekekkel és Fiatalokkal Foglalkozó Szociális Szolgálatok Központjának munkatársa meglátogatja a leendő nevelőszülőket, megvizsgálják a lakhatási körülményeket és véleményezik a családi típusú gyermekotthon létrehozásának lehetőségét.

A családi típusú gyermekotthon alapítására kapott engedélyt követően a nevelőszülők és az engedélyező szerv között létrejön egy megállapodás, amelynek értelmében a megszabott keretek között fog működni egy családi típusú gyermekotthon. A megállapodásban a nevelendő gyermekek adatait, a felek jogait és kötelezettségeit tüntetik fel.

Share
   
   

 gyermekmento-logo

mental logo

   

Partnereink  Megyei Fiatalkorúak Ügyeive
Foglalkozó Szolgálat, Ungvár
Kárpátmedencei Családszervezetek
Szövetsége, Budapest
  Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány, BudapestSámuel Alapítvány, Beregszász


Gondviselés Háza Egészségügyi
Gyermekotthon, RátKárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesülete, Beregszász
Kárpátalja.Ma Hírportál


Kárpátinfó Hírportál

 
logo karpati igaz szo