Címünk:
Ukrajna, Kárpátalja megye
Beregszász 90202
Rákóczi tér 6.

   

Hogyan segíthet?  

   

Hírlevél  

hirlevel-logo

   

Támogatóink:

 betlen

 

nea-logo

 

   

Amennyiben Ön gyermeket szeretne örökbefogadni,
a következőket kell tudnia:


Az örökbefogadás menete lépésről lépésre:


1. LÉPÉS:

Kérelmet kell benyújtani a lakóhely szerinti illetékes Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálathoz, amelyhez csatolni kell a következő dokumentumokat:

 • kérelem a gyermek örökbefogadásáról (házaspárok egy közös kérelmet nyújtanak be; amennyiben az örökbefogadó csak az egyik fél lenne, szükség van a másik fél közjegyző által hitelesített az örökbefogadásról szóló írásbeli beleegyezésére is);
 • személyigazolvány, beosztás és kereseti igazolás vagy jövedelmi nyilatkozat;
 • házasságkötési okirat másolata (amennyiben házaspár fogadna örökbe);
 • egészségügyi igazolás (elsősorban dermatovenerológustól, pszichiátertől, fiziátertől, belgyógyásztól, narkológustól);
 • büntetett vagy büntetlen előéletet igazoló okirat, amelyet a lakóhely szerinti illetékes belügyi szervek állítanak ki.

2. LÉPÉS:

A kérelem benyújtását követően a Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálat 10 munkanapon belül a következő intézkedéseket hajtja végre:

 

 • jegyzőkönyvet készít a leendő örökbefogadó szülők lakókörülményeiről;
 • megvizsgálja az örökbefogadás kérelmének lehetőségét;
 • véleményezést fogalmaz meg;
 • pozitív elbírálás esetén a jelentkezőt a várólistára helyezik.

 

Az örökbefogadók - ha szeretnék - megkaphatják a véleményezést és az iratokat, amelyekkel a városi/járási vagy megyei Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálathoz, illetve az Örökbefogadás és Gyermekvédelem Ügyeivel Foglalkozó Állami Osztályhoz fordulhatnak, ahol ismertetik őket az örökbefogadás feltételeivel, jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek az örökbefogadás során lépnek fel.

3. LÉPÉS:

 

Miután a leendő örökbefogadók kapcsolatba léptek a gyermekkel, a gyermek tartózkodási helye szerinti Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálathoz kell fordulniuk és jelenteni az örökbefogadási óhajukat egy kérelembe foglalva. (A kérelmet ukrán nyelven kell megírni, amelyben a következő adatokat kell feltüntetni: az örökbe fogadni szándékozó személyek vezeték-, kereszt- és apai utónevei, lakcím, illetve az örökbe fogadni kívánt gyermek kereszt- és apai utóneve, kora, tartózkodási/lakóhelye). A kérelem alapján a Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálat véleményezi, hogy jóváhagyható-e az örökbefogadási kérelem és megfelel-e a gyermek jogainak, ezután fordulhatnak a bírósághoz.

Dokumentumok listája, amelyeket a gyermeknevelő intézmény (ahol a gyermek tartózkodik) vezetője ad ki, miután a leendő nevelőszülők kapcsolatot alakítottak ki a gyermekkel:

 

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 • a gyermek szüleinek elhalálozását igazoló okirat vagy annak a bírósági döntésnek a másolata, amelyben a gyermek szüleitől megvonták a szülői felügyeleti jogaikat vagy cselekvőképtelennek ítélték őket;
 • a gyermek szüleinek vagy nevelőinek közjegyző által hitelesített beleegyezése az örökbefogadásról;
 • a gyermeknevelő intézmény - amelyben a gyermek nevelkedik - vezetőjének beleegyezése;
 • azon dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a gyermek szülei több mint 6 hónapja indokolatlanul nem élnek együtt a gyermekkel, nem fejezik ki szülői gondoskodásukat, nem tartják el és nem nevelik a gyermeket;
 • a gyermek egészségi állapotát, fizikai és szellemi fejlettségét igazoló dokumentum;
 • a gyermeknevelő intézmény vezetője által kiállított igazolás, amely tanúsítja, hogy a vezető személyesen megismerte a leendő nevelőszülőket és kapcsolatban állt velük.

A leendő nevelőszülőnek jogában áll:

 • betekintést nyerni a választott gyermek személyes élettörténetébe;
 • saját kezdeményezésére kivizsgáltatni a választott gyermek egészségi állapotát.

4. LÉPÉS:

A gyermek tartózkodási helye szerinti illetékes Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálat a leendő nevelőszülők által beadott kérelem és a benyújtott dokumentumok alapján 10 munkanapon belül elkészíti a kérelmezőként feltüntetett ukrán állampolgár számára az örökbefogadás jóváhagyásáról szóló véleményezést, a gyermek érdekeinek érvényesülését, amelyeket követően az ügy a bíróság elé terjeszthető.

A bírósághoz benyújtandó dokumentumok:

 

 • kérelem a gyermek örökbefogadásáról (házaspárok egy közös kérelmet nyújtanak be; amennyiben az örökbefogadó csak az egyik fél lenne, szükség van a másik fél közjegyző által hitelesített az örökbefogadásról szóló írásbeli beleegyezésére is);
 • az örökbefogadás jóváhagyásáról szóló véleményezés;
 • lakhatóságról szóló jegyzőkönyv;
 • személyigazolvány, beosztás és kereseti igazolás vagy jövedelmi nyilatkozat;
 • házasságkötési okirat másolata (amennyiben házaspár fogadna örökbe);
 • egészségügyi igazolás (elsősorban dermatovenerológustól, pszichiátertől, fiziátertől, belgyógyásztól, narkológustól);
 • büntetett vagy büntetlen előéletet igazoló okirat, amelyet a lakóhely szerinti illetékes belügyi szervek állítanak ki;
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
 • a gyermek szüleinek elhalálozását igazoló okirat vagy annak a bírósági döntésnek a másolata, amelyben a gyermek szüleitől megvonták a szülői felügyeleti jogaikat vagy cselekvőképtelennek ítélték őket;
 • a gyermek szüleinek, nevelőinek vagy gondozójának közjegyző által hitelesített beleegyezése az örökbefogadásról;
 • a gyermeknevelő intézmény - amelyben a gyermek nevelkedik - vezetőjének beleegyezése (illetve a 10. életévét betöltött gyermek esetén az ő beleegyezése is szükséges);
 • azon dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a gyermek szülei több mint 6 hónapja indokolatlanul nem élnek együtt a gyermekkel, nem fejezik ki szülői gondoskodásukat, nem tartják el és nem nevelik a gyermeket;
 • a gyermek egészségi állapotát, fizikai és szellemi fejlettségét igazoló dokumentum;
 • a gyermekkel való kapcsolatba lépésről szóló jegyzőkönyv.

A gyermek örökbefogadása a bíróság döntése alapján történik.

5. LÉPÉS:

A bírósági döntés másolatának kézhezvétele után (a döntést követő 10 munkanapon belül) az örökbefogadó ezen dokumentum bemutatásával köteles a gyermeket tartózkodási helyéről személyesen elhozni.

6. LÉPÉS:

A regisztrációs szerveknél az örökbefogadásról szóló kivonatot és az új születési anyakönyvi kivonatot kell átvenni, majd a személyigazolványba beiktatni a gyermeket.

7. LÉPÉS:

Az okmányirodában be kell jelenteni a gyermek új lakóhelyét.

Share
   
   

 gyermekmento-logo

mental logo

   

Partnereink  Megyei Fiatalkorúak Ügyeive
Foglalkozó Szolgálat, Ungvár
Kárpátmedencei Családszervezetek
Szövetsége, Budapest
  Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány, BudapestSámuel Alapítvány, Beregszász


Gondviselés Háza Egészségügyi
Gyermekotthon, RátKárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesülete, Beregszász
Kárpátalja.Ma Hírportál


Kárpátinfó Hírportál

 
logo karpati igaz szo