Címünk:
Ukrajna, Kárpátalja megye
Beregszász 90202
Rákóczi tér 6.

   

Hogyan segíthet?  

   

Hírlevél  

hirlevel-logo

   

Támogatóink:

 betlen

 

nea-logo

 

   

Alapszabályzat

2/1 sz. melléklet

 

 

Fordítás ukrán nyelvről magyar nyelvre

 

Beiktatva:                                                  Elfogadva:

Kárpátalja megye jogi főosztálya                              Jelen közgyűlés

Bizonyítvány № 247 2008. február 22.                     Jegyzőkönyv № 1 2008. január 19.

--Körpecsét, Aláírás, Sesenya O.M.vezető --

–Alapszabály–

Kezünkben a Jövő Alapítvány

Beregszász – 2008

 1. I.Általános
 1. A Kezünkben a Jövő Alapítvány (továbbiakban alapítvány) városi, civil szervezet. Az alapítvány tevékenységi területe Kárpátalja megyére terjed ki és az alapszabálynak megfelelően végzi tevékenységét.
 2. Az alapítvány jogi személyiséggel rendelkezik az állami bejegyzésétől kezdődően Ukrajna törvénye alapján.
 3. Az alapítvány a „jótékonyság és a jótékonysági szervezetek” c. Ukrajna törvénye alapján jött létre, Ukrajna Alkotmánya, és egyéb törvények alapján.
 4. Az alapítvány jogi személyiséggel rendelkezik, saját számlája van, pecsétje, fejléces papírja, terheléssel.
 5. Az alapítvány tulajdoni és nem tulajdoni jogokkal rendelkezhet, szerződéseket köthet belföldi vagy külföldi jogi személyiséggel rendelkező és természetes személyekkel, amelyek nem mondanak ellent Ukrajna hatályos törvényeivel.
 6. Az alapítvány felelős a saját tulajdonáért. Az alapítvány nem felelős az állam kötelezettségeivel, az állam nem felelős az alapítvány kötelezettségeivel, kivéve ha nem vállalnak kötelezettséget.
 7. Jogi címe: Ukrajna, Kárpátalja megye, Beregszász, Széchenyi u. 34/20.
 8. Az alapítvány neve: Kezünkben a Jövő Alapítvány

Angol nyelven: Foundation Future in our hands

 1. A tevékenységének alapvető célja: A kultúra, oktatás, szociális szféra fejlődésének elősegítése, jótékonysági programok megvalósítása, egészségvédelem és mentálhigiéné.
 2. A tevékenység tárgya anyagi, pénzügyi és egyéb segítségnyújtás, a jótékonyság elve szerint, mégpedig a következő:

-          elősegíteni a szociális-gazdasági állapotok javulását, gyakorlati megvalósítását regionális, városi és nemzetközi programokkal

-          gyermekek egészségügyi állapotának javítása, akik anyagi, fizikai és egyéb okok miatt igénylik azt

-          gyermekek nyaralásának és orvosi kezelésének támogatása Ukrajnában és azon határain kívül

-          Ukrajnai vagy nemzetközi pályázatokon, tendereken nyert támogatások felhasználása

-          Segítségnyújtás olyan állampolgárokon, akik lelki, ökológiai, és egyéb katasztrófákat szenvedtek

-          tehetséges fiatalok támogatása

-          kerekasztalok szervezése ukrajnai vagy nemzetközi résztvevőkkel

-          képzések, tréningek szervezése Ukrajnában közösen más, nemzetközi szervezetekkel közösen

 1. Az alapítvány jótékonysági formái:
 1. egyszeri pénzügyi, anyagi és egyéb forma
 2. rendszeres pénzügyi, anyagi és egyéb forma
 3. segítségnyújtás szerződések alapján jótékonysági formában
 4. ajándékozás, vagy anyagi javak térítésmentes használata
 5. ingyenes információnyújtás és konzultációk
 6. kiadások részleges, vagy teljes mértékű átvállalása
 7. egyéb formái a jótékonyságnak
  1. II.Az alapítvány jogai és kötelességei
 1. A következő jogokkal rendelkezik az alapítvány:

-          maga dönti el, hová adja a támogatásokat, amiket adományokból gyűjtött össze

-          létrehozhat képviseleteke, filiálékat

-          egyesülni szervezetekkel az alapszabálynak megfelelően

-          információ csere nemzetközi szervezetekkel

-          adományok gyűjtése természetes személyektől és jogi személyiségektől, külföldi országokban és nemzetközi szervezetektől

-          folyamatosan meghatározni a jótékonysági segítségnyújtás formáját, alanyait

-          bankszámlát nyitni (nemzetközi valutára is)

-          más alapítványok tagja lenni

-          saját emblémával rendelkezni, ukrán, angol és magyar nyelvű megnevezéssel

-          egyszerűsíteni az emblémát és a nevet. Más jogokkal rendelkezni, amelyek nem mondanak ellent Ukrajna törvényeinek

Kötelessége az alapítványnak:

-           tevékenységével köteles saját alapszabályában foglaltak szerint cselekedni, valamint Ukrajna törvényeinek és szabályainak eleget tenni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 1. III.Tagság
 2. IV.Vezetőség
 1. az alapítvány tagjai lehetnek jogi és természetes személyek. Az alapítók a bejegyzés után automatikusan tagjai lesznek az alapítványnak
 2. új tagok felvételéről a közgyűlés dönt, amit írásban kell kérelmezni. Ugyanúgy a tagságból való kilépéskor.
 3. az alapítvány tagjainak jogukban van részt venni az alapítvány munkájában, annak munkájáról információt szerezni.
 4. a tagság köteles az alapszabálynak megfelelően szélesíteni az alapítvány tevékenységét

 

 1. az alapítvány vezetési szerve a közgyűlés és az elnökség
 2. a közgyűlés a legfelső szerve az alapítványnak a Ukrajna „ jótékonyságról és jótékonysági szervezetekről” szóló törvénye alapján
 3. a közgyűlés jogkörébe tartozik:

-          az alapszabály elfogadása, annak változtatása

-          az alapítvány megszüntetése és átszervezése

-          végrehajtó és kontrol bizottság létrehozása

-          a munkakörök meghatározása a végrehajtó bizottságban

-          az alapítvány elnökének és az ellenőrző bizottság tagjainak a megválasztása és felmentése

 1. A közgyűlés egy évben egyszer ülésezik.
 2. Az adminisztratív végrehajtó szerv az elnökség, akik az alapítvány tagjaiból kerülnek ki.
 3. Az alapítvány elnöke hívja össze a végrehajtó bizottságot, legalább negyedévente egyszer. Az alapítvány egyik tagjának írásos kérelme alapján az elnökség összeülhet havonta.
 4. Az üléseket az elnök hívja össze és vezeti le.
 5. Az elnökség döntésképes, ha az ülésen legalább a tagok 2/3 jelen van.
 6. A döntéseket konszenzus alapján hozzák.
 7. Az elnökség kompetenciájába a következő tartozik:

-          az alapítvány tevékenységének alapvető irányait meghatározza, a programok elfogadásával

-          az elnök és az ellenőrző bizottság éves jelentéseinek meghallgatása és elfogadása

 1. Az alapítvány elnökének hatásköre:

-          az alapítvány folyó ügyeinek az irányítása

-          meghatalmazás nélkül képviselni az alapítvány ügyeit

-          szerződéseket aláírni, amelyeket az elnökség elfogad

-          a belső munka meghatározása

-          az első aláírás minden hivatalos/financiális dokumentumon

-          azoknak a feladatoknak a megoldása, amit az elnökség meghatároz

 1. A kontrol szere az alapítványnak az ellenőrző bizottság, amely 3 tagból áll, és amely az alapítvány tagságából választanak ki. Az ellenőrző bizottság elnökét 2 évre választják.
 2. Az ellenőrző bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze, egy évben nem kevesebbszer mint egyszer.
 3. Az ülés jogerős, ha mind a három tag jelen van rajta. A döntéseket egyszerű többséggel hozza az ellenőrző bizottság. Ha szükség van rá a döntő szavazata az elnökének van.
 4. Az elnökség kompetenciája az alapítvány ügyeinek vizsgálata.

 

 1. V.Változtatások és kiegészítések
 2. VI.Pénzügyi-anyagi tevékenység
 3. VII.További megjegyzések
 1. Változások és kiegészítések az alapszabályban a közgyűlés döntése által történik
 2. A változtatások elfogadása egyszerű szavazati többséggel történik
 3. Az alapszabályban történő változások és kiegészítések a fenti sorrendben történhetnek

 

1. Az alapítvány tulajdona:

- az alapító vagy más adománya

- céladományok

- pályázatok

- rendezvényekből befolyt összeg

- más források

2. A támogatások felhasználása:

- banki számlán

- az elnökség döntése alapján

- a támogatások felhasználása nyomon követhető

3. Az alapítvány tulajdonában ingó és ingatlan is lehet

4. Egy évben legalább egyszer beszámolót köteles adni tevékenységéről, a támogatásokról, azok felhasználásáról.

 

1. Újraszervezés vagy felszámolás konszenzusos döntés alapján a közgyűlés hozza meg

2. Egyes esetben Ukrajna bírósága is felszámolhatja az alapítványt

3. Felszámolás vagy újraszervezés után a tulajdonban lévő tárgyakról az alapítvány elnöksége dönt, átadódnak más jótékonysági alapítványoknak vagy a bíróság döntése alapján átadódnak az állami szerveknek

Share
   
   

 gyermekmento-logo

mental logo

   

Partnereink  Megyei Fiatalkorúak Ügyeive
Foglalkozó Szolgálat, Ungvár
Kárpátmedencei Családszervezetek
Szövetsége, Budapest
  Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány, BudapestSámuel Alapítvány, Beregszász


Gondviselés Háza Egészségügyi
Gyermekotthon, RátKárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesülete, Beregszász
Kárpátalja.Ma Hírportál


Kárpátinfó Hírportál

 
logo karpati igaz szo